ALLEN AND HEATH SERIES

ZED-12FX

ZED-12FX

CÁC ĐẦU VÀO ĐỀU CÓ ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG '6 kênh âm thanh 3 kênh âm thanh stereo có 2-band EQ và ngõ vào cho các nguồn phát..

97 lượt xem

DYNEQ4 DYNAMIC EQ

DYNEQ4 DYNAMIC EQ

A MODEL OF THE INDUSTRY STANDARD STEREO 4 BAND DYNAMIC EQUALISER...

113 lượt xem


1