PREMIUM PR:O SERIES

PR:O 210 S

PR:O 210 S

Loa siêu trầm 2 x10"

5 lượt xem

PR:O 18 S

PR:O 18 S

Loa siêu trầm 18"

5 lượt xem

PR:O 12

PR:O 12

Loa toàn giải 12"

11 lượt xem

PREMIUM PR:O 10 X - Tiêu chuẩn âm thanh Đức

PREMIUM PR:O 10 X - Tiêu chuẩn âm thanh Đức

Loa Passive, Công suất 600W, 10″/ 1″, Ngưỡng áp suất 126 dB max., Hộp đa dụng (30°), 90° x 60° CD..

327 lượt xem

PR:O 12 D - Tiêu chuẩn âm thanh Đức

PR:O 12 D - Tiêu chuẩn âm thanh Đức

Loa Passive, Công suất 800W, 12 inch/ 1 inch, Ngưỡn áp suất âm 128 dB, 60° x 40° CD horn,..

150 lượt xem


1