SHURE SERIES

MX 418 D/C

MX 418 D/C

MICRO ĐẶT BỤC PHÁT BIỂU SIÊU NHẠY Nguồn cấp yêu cầu: 11 to 52 Vdc phantom, 2.0 mA Dải tần: 50 - 17000 Hz Trở kháng..

113 lượt xem


1